Komunikujeme, ale nerozumíme (si)

Ten hlboký moment pochopenia: „Ahaaa… takže oni ma milovali, oni ma prijali, oni len komunikovali a prejavovali to iným spôsobom - my sme si vlastne len nerozumeli.“ To je ten oslobodzujúci moment, ktorý rozmotáva slučky neprijatého a nepochopeného dieťaťa na mnohých terapiách. Otvára bránu – von z traumy k pochopeniu a odpusteniu.

Pochopenie a prijatie

Pochopenie a prijatie, to je to čo potrebujeme cítiť vo vzťahoch – hlavne v rodine, s tými pre nás najbližšími ľuďmi a taktiež vo vzťahu sami k sebe - prijať sa takí, akí sme. Vychádza to však z našej primárnej potreby, potreby malého dieťaťa, ktorá keď nie je naplnená, ťahá sa s nami celý život. Až kým ju si nevšimneme cez závislostné vzťahy, nelásku, vnútorný chaos a iné náznaky nášho života volajúce o pozornosť s jediným zámerom - dosýtením tejto našej potreby pochopenia a prijatia.

A prečo teda táto potreba nebola naplnená? Až na nejaké prípady kedy bolo dieťa rodičmi naozaj odmietnuté, k tomu došlo práve preto, že s dieťaťom, teraz už s dospelým človekom sediacim u mňa na terapii, nebolo komunikované takým spôsobom, ktorý je jemu prirodzený a preto sa ako dieťa cítil neprijatý, nepochopený.

Druhotným javom celého tohto komunikačného nedorozumenia často ešte býva to, že nebola podporená a pochopená jeho individualita a tak až teraz, v dospelosti spoločne sa terapii odstraňujeme nánosy a objavujeme, čo ho vlastne baví a kým je.

Komunikujeme spolu na mnohých úrovniach a aj tak sa stáva, že si nerozumieme. Prečo to tak je?

Hovoríme síce rovnakým jazykom, ale každý sme nastavení ináč – naša komunikačná rovina je založená na iných princípoch, cez ktoré prijímame a odovzdávame či zdieľame informácie, podnety a reagujeme na nich. Kadiaľ teda vedie cesta k porozumeniu? Jedna z nich je cez poznanie komunikačných typov, ktoré túto rozdielnosť popisujú.

4 vrodené komunikačné tipy (KT) a ich kombinácie - rozumový, pocitový, sluchový a obrazový

  1. Pocitový komunikačný typ - vníma informácie a komunikuje cez pocity a prežitky. Jeho komunikácia sa môže zdať neurčitá a práve pre ľudí ostatných komunikačných typov neuchopiteľná, keďže pocit ako taký je zafarbený vnímaním každého z nás a ťažko sa popisuje či definuje. Človek s týmto KT potrebuje cítiť bezpečie a sunálezitosť, blízkosť a objatie – toto sú pre neho jedny z naozaj dôležitých prvkov bez ktorých často upadá do depresií a cíti sa neprijatý.

  2. Rozumový komunikačný typ - jeho základnou potrebou je rozumieť. Potrebuje dostatok dát a informácii, konkrétnosť, detaily a proces. Keď ich nemá dopytuje sa až kým nerozumie súvislostiam, potrebuje väčšinou odôvodnenie a logické vysvetlenie. V týchto princípoch aj komunikuje s okolím, predkladá informácie v logických súvislostiach a vyžaduje proces s konkrétnymi krokmi a postupnosťou – v tom sa cíti dobre a spokojne. Pocity ho moc nezaujímajú, on potrebuje primárne informácie a fakty.

  3. Obrazový komunikačný typ - vníma cez videnie, obrazy. Čo vidí, tomu rozumie. Pri prijímaní informácii si skladá v mysli obraz a podľa týchto informácii si ho ďalej dokresľuje. Keď komunikuje, tak väčšinou popisuje nejakú svoju víziu, celkový obraz a na detaily sa často nezameriava, sú pre neho nudné a zdĺhavé. Zvykne komunikovať v príbehoch a tak najjednoduchšie aj informácie prijíma. Potrebuje si vytvoriť obraz, o ten sa môže oprieť a potom je spokojný.

  4. Sluchový komunikačný typ - primárnym vnemom je u neho sluch. Nepotrebuje sa na vás dívať, ani vnímať vaše pocity, stačí počuť. Potrebuje mať možnosť rozprávať a zdieľať a zároveň potrebuje byť vypočutý, potrebuje aby mu bolo vyjadrené, že ho počúvate, vtedy u neho nastáva spokojnosť a pocit prijatia. Rad počúva aj sám seba a vadí mu hluk.

Tak už ste sa našli? U každého z nás je väčšinou jeden komunikačný typ prirodzene prevládajúci, avšak často máme dvoj alebo troj kombináciu komunikačných typov.

Pozor však na jednu podstatnú vec. Často sa stáva, že náš prirodzený komunikačný tým bol “prepísaný”, teda zmenený práve podľa KT našich rodičov, ktorému sme sa my prispôsobili alebo ho prebrali, prístupu pri vzdelávaní, prístupom systému atď. Skúste sa pri skúmaní svojho typu vrátiť ku svojej úplnej prirodzenosti.

Komunikácia sa prepisuje aj do úrovní, kde by ste ju možno nečakali

Nezabúdajme na to, že komunikácia prebieha na viacerých rovinách - komunikujeme aj sami so sebou pri rozhodovaní alebo s priestorom pri ukladaní vecí - napríklad pocitový typ sa primárne na možnosti naciťuje a preto je pre neho rozhodovanie medzi viacerými možnosťami dlhšie a pri veľkom množstve možností si pripadá zahltený a môže až spanikáriť, v priestore bude potrebovať svoj kútik a veci, s ktorými sa cíti bezpečne a príjemne (huňaté deky, vankúše, vonné sviečky).

Tam všade sa typy prejavujú. Zaujímavé je sledovať komunikačné typy a ich prejav aj pri partnerskom spolužití, môže to byť cestou k väčšiemu porozumeniu.

Základná výbava – poznanie, ktoré otvára brány životu v súlade

Z môjho pohľadu je cestou vyspelého človeka v prvom rade poznanie, pochopenie a prijatie seba vo svojej prirodzenosti, nájdenie spôsobu komunikácie so sebou samým, ktorý bude vychádzať práve z našej prirodzenosti.

Ale ako ďalšiu dôležitú úroveň vnímam otvorenie sa pochopeniu všetkých typov a prijatie krásy ich individuálnych rozličností – to totižto otvára možnosť vedomej komunikácie a schopnosť pochopenia a prijatia bytosti v našom okolí, čo tvorí podklad pre vzťahy plné porozumenia.

Toto rozdelenie, ktoré som vám aspoň v skratke predstavila, je súčasťou konceptu Tygří svet manželov Kopsových - vyvinuli ho ako hravý a praktický koncept pre pedagógov, ale aj rodičov. Je založený na prístupe k dieťaťu, cez pochopenie, poskytnutie priestoru pre rozvoj vedomia a hlavne spôsob podporujúci rozvoj individuality každého dieťaťa. Tento koncept šíria medzi rodičmi a pedagógmi už aj v ďalších krajinách.

Prešla som u nich školením a som ambasádorkou tohto konceptu. Pre mňa osobne je nástrojom, ktorý mi priniesol ďalšiu rovinu pochopenia obdobia detstva a vývoja a ukázal krásny spôsob vedomej výchovy slobodných bytostí s podporou ich potenciálu. Momentálne ho využívam hlavne spätným pohľadom pri terapiách, pri sprevádzaní ku nájdení svojej prirodzenosti, sebapoznaniu a odomknutiu svojho plného potenciálu.

Všetci sme boli deti a aj naši rodičia boli deti, prešli sme výchovou a detské traumy sa a s nami nesú, ovplyvňujú nás, ale práve cez ich pochopenie môžeme dôjsť k oslobodeniu a plnému návratu do svojej vlastnej prirodzenosti.

Sdílet na FacebookuKomunikujeme, ale nerozumíme (si)
Sdílet na LinkedInKomunikujeme, ale nerozumíme (si)

Michaela Pisarčíková

Image
Terapeutka so šamanskými koreňmi, mentorka energy manažmentu, lektorka jogy a sprievodkyňa pri rôznych workshopoch, ženských kruhoch, na pobytoch, kurzoch a online programoch.
Více informací o autorce

Mohlo by vás zajímat

Featured image for “Ještě jednou o Londýně”

Ještě jednou o Londýně

Do Londýna přijíždí spousta cizinců, kteří se jazyk teprve učí. Ideální místo na vyzkoušení mluvit bez ostychu…
Featured image for “Jak se učit angličtinu pomocí písniček”

Jak se učit angličtinu pomocí písniček

Každý den slyšíte anglické písničky v rádiu, na youtube nebo ve filmu. Poslechem písniček se učíte také…
Featured image for “První lekce angličtiny? Tentokrát trochu jinak…”

První lekce angličtiny? Tentokrát trochu jinak…

První lekce angličtiny? Tentokrát trochu jinak…Co vás napadne, když se řekne angličtina? Slovíčka, gramatika, fráze, idiomy, školní výuka nebo jazykové…
Featured image for “Angličtina je všude kolem nás – English Is All Around Us”

Angličtina je všude kolem nás – English Is All Around Us

Chtěli byste trochu zapracovat na své angličtině? Vrhněte se na to teď hned, bez odkládání…
Featured image for “Vysoká citlivost – slabost nebo ctnost?”

Vysoká citlivost – slabost nebo ctnost?

Proč jsi zase otrávená, když se ostatní baví? Citliví lidé podobné věty slýchají celkem často. Je lepší citlivost skrývat?…
Featured image for “Konstelační kouzlení a vědoucí pole”

Konstelační kouzlení a vědoucí pole

Pomocí konstelací se můžete podívat na téma, kterým se zabýváte, jakoby z jiné perspektivy…
Featured image for “Vysoká citlivost”

Vysoká citlivost

Vnímáte určité podněty více než lidé ve vašem okolí? Nejste v tom sami aneb Hypersenzitivita v běžném životě…
Featured image for “Vědomé vztahy – šťastná zdravá láska”

Vědomé vztahy – šťastná zdravá láska

Šťastnou zdravou lásku lze definovat jako vztah, který má jasná očekávání a dohody a zdravé, ale flexibilní hranice…
Featured image for “5 otázek k nalezení smyslu života”

5 otázek k nalezení smyslu života

Chcete znát svůj smysl života? Najděte svoje IKIGAI. Jeho základním prvkem je žít v harmonii se svým okolím…
Featured image for “Nový projekt? Dejte o něm vědět světu”

Nový projekt? Dejte o něm vědět světu

Spojit se s novináři, blogery nebo s lidmi, které znáte a kteří o vás dají vědět dál, vás může posunout…
Featured image for “Změny v dětském spánku během vývoje”

Změny v dětském spánku během vývoje

Když se setká vývojový milník, začátek separační úzkosti a často růst zubů, umí se spánek otočit o 180 stupňů…
Featured image for “Komunikujeme, ale nerozumíme (si)”

Komunikujeme, ale nerozumíme (si)

Komunikujeme, ale nerozumíme (si)Ten hlboký moment pochopenia: „Ahaaa… takže oni ma milovali, oni ma prijali, oni len komunikovali a prejavovali to…
Featured image for “Crowdfunding: Objevte způsob, jak vydat svoji vlastní knihu”

Crowdfunding: Objevte způsob, jak vydat svoji vlastní knihu

Píšete si povídky do šuplíku či toužíte vydat autobiografii? Vydání vlastní knihy jde jednodušeji, než tušíte…
Featured image for “Nasloucháte své intuici?”

Nasloucháte své intuici?

Kouzlo intuice spočívá v tom, že nám předkládá informace a impulsy, které hlavou prostě nevymyslíme…
Featured image for “Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem – Vnitřní královna”

Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem – Vnitřní královna

Královnou se nemusíme narodit. Ale můžeme se jí stát. Můžeme objevit všechny její aspekty a kvality samy v sobě…
Featured image for “Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem 2. – Vnitřní hrdina”

Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem 2. – Vnitřní hrdina

Vnitřní hrdina prezentuje mj. vlastnosti, které obdivujeme a chceme, nebo je sami u sebe odmítáme přijmout…
Featured image for “Ty jsi někdo jiný, než jsem si myslela”

Ty jsi někdo jiný, než jsem si myslela

Je pro Vás důležité budovat kvalitní a harmonické vztahy? Záleží Vám na tom, abyste si s lidmi kolem sebe rozuměli?…
Featured image for “Italština – vyrážíme do baru”

Italština – vyrážíme do baru

Když v Itálii řekneme, že jdeme do baru, neznamená to nutně večerní popíjení – tuto slovní zásobu využijeme celodenně…
Featured image for “Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem 1. – Vnitřní draci”

Jak (a proč) pracovat se svým vnitřním světem 1. – Vnitřní draci

Vnitřní draci reprezentují různé roviny vztahu sama k sobě. Mohou být našimi průvodci, rádci i zdrojem energie…
Featured image for “Děti a zdravá strava – je to oxymóron?”

Děti a zdravá strava – je to oxymóron?

K dětem mlsání skoro neoddělitelně patří. Chceme vidět děti šťastné a nechceme je dusit nebo nechávat hladem…