Michaela Pisarčíková

Image
Šamanka, mentorka a tvůrkyně

Terapeutka so šamanskými koreňmi, mentorka energy manažmentu, lektorka jogy a sprievodkyňa pri rôznych workshopoch, ženských kruhoch, na pobytoch, kurzoch a online programoch.

Celistvý pohľad na ľudskú bytosť v jej dokonalosti a neoddeliteľnosti od celku – to je to, čo pretkáva moju prácu, ale aj život, ktorý žijem.

So slobodným, rešpektujúcim a láskavým prístupom vás sprevádzam na ceste ku oživenia pravého čistého a zdravého života, ktorého zdroj je v nás, obnoveniu plnej životnej sily cez odpútanie a prijatie, prácu s energiou, mysľou a telom, cez dotyk, pohyb a rôzne vedomé techniky.

Taktiež rada odovzdávam a učím techniky otvorenia mostu múdrosti tela a vedomia – spôsoby sebaliečenie a sprostredkovávam cez vlastný prežitok k poznaniu toho to čím naozaj sme v tej celistvosti – božskou bytosťou v ľudskom tele.


Mimo to som tvorkyňou svetelných mandal Harmonia v chaose.
Sú to energetické obrazy z mojej tvorby, ktoré prichádzajú v stave hlbokého napojenia.

Prichádzajú s poslaním: oživiť hviezdne duše v nás - sprevádzajú ku plnému návratu k sebe, privádzajú k poznaniu pôvodu našej duše, darov a múdrosti.

Sprevádzajú nielen v procese ich odkrývania, ale aj liečenia duše a integrácii až do vnútornej harmónie a súladu s božskou podstatou nás, a to práve energiou, ktorú vyžarujú.


Komunikácia sa prepisuje aj do úrovní, kde by ste ju možno nečakali.

Články na Rozmotávači:

  • ...připravujeme...

Online kurzy:

  • ...připravujeme...