Jana Knížková

Image
Hledám možnosti, jak podpořit zpěv a hudební aktivity

Průvodkyně po světě hudby, lektorka hudebních dílen pro rodiče s dětmi i pedagogy, organizátorka a dramaturgie kulturních akcí, zpěvačka a průvodkyně za objevováním hlasu, mentorka v oblasti hudebního a osobního rozvoje.

Autorka online kurzu Pečuj o svůj hlas a didaktických materiálů k podpoře výuky hudební výchovy.

Co právě v životě dělám?
  • Učím v základní umělecké škole sólový a sborový zpěv.
  • Raduju se z žen, které si ke mně chodí soukromě zazpívat jen tak, protože jim to dává v životě smysl.
  • Koncertuju, vedu hudební dílny pro děti a hudební workshopy pro učitele.
  • Pomáhám budoucím učitelkám s hrou na klavír a zpěvem.
WEB

Objevte díky zpěvu další část sebe.

Obsah v členské sekci:

  • ...připravujeme...

Online kurzy:

  • ...připravujeme...